Aarden

Geef een reaktie

AardenHet woord aarden kun in een letterlijke en figuurlijke betekenis gebruiken. Aarden heeft te maken met je ergens op je gemak en op je plek voelen. Als je het gevoel hebt dat dit aarden niet lukt dan is er iets wat niet aansluit bij hoe en wie jij bent. Aarden betekent ook dat je letterlijk met je voeten stevig op de grond staat. Die voeten maken heel fysiek contact met de bodem en die fysieke verbinding heeft een effect op het lichaam als geheel.

Wat is jouw ervaring met aarden? Komt het wel eens voor dat je je ergens helemaal niet thuis voelt en in hoeverre ben jij geworteld in het stukje aarde waarop je je bevindt? Persoonlijk vind ik het zeker niet altijd gemakkelijk om mij met de ondergrond te verbinden. Dit heeft te maken met hoe ik sta in het aardse en materiële. Het is voor mij een gemengd genoegen op zijn minst.

Bodemloos

Als mens zit er echter weinig anders op dan toch die verbinding met de bodem op te zoeken. Ik denk dat dit hoort bij de reden waarom wij hier allen zijn. Mijn bestaan heeft van nature een geestelijke oriëntatie, maar als dat het enige was dan steeg ik waarschijnlijk op als ballonnetje, ongehinderd door de zwaartekracht.

Het woord bodemloos heeft wel raakvlakken met grenzeloos. Ook ik heb echter behoefte aan enige grip. Het oefenen om met mijn voeten stevig contact te maken met de aarde helpt mij om het hier en nu te ervaren. Het geeft mij een aanknopingspunt om tegelijkertijd te doen en te zijn.

De oefening bij uitstek om te leren aarden is Berghouding. Het lijkt op het eerste gezicht zo’n eenvoudige houding, maar het heeft alles in zich. Om te aarden hoef je dus geen uitzonderlijke capriolen uit te halen. Geen gelijkenissen met slangenmensen en ook niet met enige acrobatiek. Probeer maar eens heel simpel te ervaren hoe het is om op eigen voeten en met heel je wezen te staan.

Paradox

We hebben hier trouwens weer eens te maken met zo’n spirituele paradox. In yoga en meditatie leer je namelijk om je minder met het aardse en fysieke te verbinden. Aarden is echter een noodzakelijke voorwaarde om volledig mens te zijn. Spiritualiteit behelst zowel het hemelse als het aardse. Beide aspecten behoeven voeding en vormen samen een geheel.

Op zo’n paradox kun je lange tijd broeden. Hoe een en ander precies zit, is een vraag en die draag je soms jaren met je mee. Pas als je kunt belichamen wat je met je ratio niet kunt verklaren, ben je een stapje verder. Belichaming en aarding zijn onderdeel van hetzelfde spectrum dus vergeet die twee niet als je het hogere onderzoekt.

Hiervoor zijn eigenlijk alle fysieke yogahoudingen geschikt. Die zorgen ervoor dat je geconfronteerd wordt met alles in je, hier en nu. Je zweeft daarbij niet een paar centimeter boven je matje, maar je maakt contact met de bodem. Zo kan het stromen.

Geef een reaktie