Buienradar

Geef een reaktie

BuienradarBuienradar is misschien niet direct het woord waar je het eerst aan denkt bij yoga. Volgens mij is het echter in figuurlijke zin zeer gepast. Inwendig peilen hoe je er voor staat, is namelijk cruciaal als je bezig bent met yoga. Zou je ook voorspellingen kunnen doen op grond van wat je in deze context ziet?

Normaal gesproken kijk je bij een buienradar naar hoe de komende uren eruit zullen zien. Als je echter direct op de fiets moet, kijk je natuurlijk vooral naar hoe het is op dat moment. Uit het huidige moment vloeit het vervolg voort. Dat wordt dan heel letterlijk als het om een hoeveelheid regen gaat.

Voor de actuele situatie pak je de laptop, je tablet of smartphone, zodat je kunt kijken hoe het zit. Op de betreffende website zie je de voorspelde stand van zaken. Vaak kijk je pas daarna echt naar buiten. Eigenlijk is dat grappig, die volgorde. Vroeger moest je het doen met wat je buiten zag.

Binnenthermometer

Om te meten hoe het staat met jouw eigen buien, zul je inwendig een peiling moeten doen. Een website zal je de antwoorden hiervoor niet kunnen geven. Op onze website vind je wel een instrumentarium om zelf de meting te verrichten. Daarover schrijf ik later graag meer.

Hier kijk je niet naar buiten, maar je richt je op je eigen binnenkant. Je voelt je lichaam en ervaart je adem. Gedachten laat je met aandacht de revue passeren. Hoe sta je ervoor, dat is wat aan de orde is, dat moment.

Voorspelling

In het voorafgaande vroeg ik of je ook zou kunnen voorspellen hoe je er later voor zou staan. Over een uurtje of over een paar dagen. Het is echter ook een vraag waarom je dat zou willen doen. Wij mensen wensen graag van tevoren dingen te weten. Dat geeft ons een gevoel van grip. Controle denken we op die manier te verkrijgen. Het leven voelt zo onzeker dus best begrijpelijk dat je dat wilt.

Zelf ken ik de wens om de dingen te controleren. Ook ik heb het hele gebeuren graag in eigen hand. De praktijk wijst echter zo vaak uit dat het niet zo gaat. De dingen nemen een eigen loop. Ik heb het niet in de hand.

Dat wil overigens niet zeggen dat je daarom maar moet stoppen met handelen. Misschien kun je wat dichter bij het moment blijven en in gedachten wat minder ver in de toekomst gaan. Dat is een leerpunt waarmee ik persoonlijk wel bezig ben. Werk in uitvoering, ook voor mij.

Buienradar

Hoe ga je concreet aan de slag met jouw interne buienradar? Hoe pak je dit nu eens grondig aan? Ik zou zeggen: regelmatig jezelf trainen in aandacht. Daarmee bouw je wat op en je sensoren worden er subtieler meetinstrumenten door.

Yoga biedt bij uitstek een instrumentarium. Ze geeft je handen en voeten. Werking van lichaam en geest worden voor jou meer bekend. Eigenlijk is het een hernieuwde kennismaking met wat je in de loop van de tijd een beetje bent verloren. De moderne techniek heeft aan dit verlies bijgedragen. Leuk is dan wel weer dat je die techniek je in deze context toch weer inzetten kan.

Geef een reaktie