De Ster

Geef een reaktie

SterDe Ster is een yogaoefening waarbij je het lichaam naar de hemel uitstrekt Tegelijkertijd wortel je de voeten stevig in de ondergrond. Een verschil met andere staande uitstrekkingen is dat je de armen wat breder houdt en de voeten wat breder neerzet. Met hoofd, handen en voeten vorm je zo een zich naar vijf pijlers uitstrekkende ster.

Letterlijk is er dus sprake van een uitstrekking in vijf richtingen. Figuurlijk zou je kunnen zeggen dat je jezelf groot maakt. Je laat jezelf schitteren in wat jij de wereld te bieden hebt.

Jouw potentieel

Misschien ben je niet altijd zo gewend om jezelf op een dergelijke manier aan je omgeving te laten zien. Je mag er echter zijn en fysiek een beetje oefenen hoe dit voelt, versterkt wellicht de wijze waarop je dit van binnen ervaart.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, werken lichaam en geest nauw samen. Wat je denkt, is van invloed op je lichaam. Wat je fysiek doet, werkt door op geestelijk niveau.

De Ster kan je zelfvertrouwen heel fysiek helpen bevorderen. Tegelijkertijd kun je je wat meer leren overgeven aan jouw plaats in het grotere geheel. Het firmament strekt zich uit boven je hoofd en je handen. De voeten maken contact met de dragende grond. Hierbinnen mag jij jezelf zijn.

Instructie

Ga staan met de voeten op een voetbreedte uit elkaar. Houd de knieƫn flexibel. Ontspan het bekken en de buik. Houd de schouders laag, ontspan de vingers van je handen. Maak de nek lang, houd de hals zacht en strek je kruintje in de richting van het plafond.

Neem even de tijd om te voelen hoe je staat.

Zet dan de voeten in een bescheiden spreidstand, daar waar jij je comfortabel bij voelt. En breng op een inademing de handen en armen langs het hoofd mee omhoog. Strek de armen uit, zonder je schouders op te trekken.

Breng de armen en handen vervolgens wat verder uit elkaar, tot het geheel breed aanvoelt. Spreid de vingers van beide handen als je op dat punt aangekomen bent.

Vanaf dat moment ga je lichtjes uitstrekken. De voeten strekken zich neerwaarts, in een diepere verbinding met de ondergrond. De armen, handen en vingers strekken zich uit naar boven, in brede verbinding met het hoger gelegen firmament.

Ervaar de Ster zo een poosje en let erop de houding niet te overdrijven. Houd het soepel voor lijf en leden. Zorg voor balans en trek jezelf niet uit het lood.

Op een volgende inademing strek je nog eens naar alle zijden uit. Uitademend breng je de armen en handen weer dichter bij elkaar en vervolgens langs het hoofd naar beneden. Terug langs het lichaam, zoals de yogaoefening begon. Zet de voeten weer op ongeveer een voetbreedte uit elkaar.

Voel de Ster even na in Berghouding.

Geef een reaktie