De vrucht van de handeling

Geef een reaktie

De vrucht van de de handelingHet is zeer menselijk om te streven naar de vrucht van de handeling. Vanuit spiritueel oogpunt is een dergelijke onderneming echter minder wijs. Handelen zonder beloning valt je misschien niet zo gemakkelijk. Deze ligt echter, als we spirituele leraren mogen geloven, uiteindelijk toch voor je in het verschiet.

De vrucht van de handeling gaat eigenlijk over het principe van geven en nemen. Als je iets geeft dan verlang je daar van oudsher iets voor terug. Hele samenlevingen zijn gebaseerd op dit principe. Tijdens mijn studie in de Culturele Antropologie leerde ik het een en ander over dit onderwerp.

Bhagavad Gita

In de yoga kun je over dit onderwerp lezen in de Bhagavad Gita. Leraar Krishna leert leerling Arjuna bijvoorbeeld tijdens het derde gesprek over Karma Yoga. Het woord Karma associeer je misschien vooral met een soort lotsbestemming, maar eigenlijk komt het voort uit het werkwoord karna. Dit betekent simpelweg doen of handelen.

Als mens kun je niet anders dan steeds maar handelen. Dat ligt in de natuur der dingen en daar verander je niets aan. Krishna onderwijst dat handelen wel kan op verschillende manieren. Geen verwachting verbinden aan een handeling, dus niet verlangen naar de vrucht van de handeling, is wat hem betreft een groot goed.

Zintuiglijke genoegens

Waar je naar verlangt, is volgens Krishna namelijk een vorm van begoocheling. Materiƫle verworvenheden zijn nooit blijvend gelukkig makend en wat Krishna voorstaat is wel van een dergelijke aard. Als je handelt zonder de vrucht van de handeling te begeren, komt die permanente geluksstaat zonder twijfel in beeld.

Hij adviseert daarom te doen waarvan je voelt dat het moet gebeuren. Het resultaat laat je over aan dat overkoepelde Iets in het grote geheel.

Praktisch

Wat kun jij nu praktisch met deze informatie? Hoe werkt zij in de dagelijkse praktijk uit voor jou? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het goed om je af te vragen of deze tekst je ergens van binnen raakt.

Voel jij dat je iets mist in de gewone ratrace, waarin je je dag in dag uit begeeft zonder de voldoening die je eigenlijk wenst? Zo’n gevoel van gemis is vaak een begin om te gaan onderzoeken waar die vervulling voor jou wel te vinden is.

Tijd en ruimte

Onderzoeken vereist echter om te beginnen tijd en ruimte. Yogaoefeningen kunnen je helpen om naar boven te krijgen wat er werkelijk in je omgaat, o.a. zowel fysiek als mentaal. Yoga bestaat overigens niet alleen uit rekken en strekken. Ze helpt je ook met je adem, geeft ontspanning en brengt de geest tot rust.

Dit alles hoeft helemaal niet zo veel tijd te kosten. Je kunt zelfs oefenen op een verloren moment. Bijvoorbeeld in Berghouding als je met je boodschappen staat te wachten in de rij. Elk moment van aandacht is er eentje die je kunt bijschrijven op je credit in het grotere geheel.

Geef een reaktie