De vrucht van de handeling

Geef een reaktie

De vrucht van de de handelingHet is zeer menselijk om te streven naar de vrucht van de handeling. Vanuit spiritueel oogpunt is iets dergelijks echter minder wijs. Handelen zonder een beloning te wensen valt je misschien niet zo gemakkelijk. Dit is, als we spirituele leraren mogen geloven, uiteindelijk toch het beste om na te streven.

De vrucht van de handeling gaat eigenlijk over het principe van geven en nemen. Als je iets geeft dan verlang je daar van oudsher iets voor terug. Hele samenlevingen zijn gebaseerd op dit principe. Tijdens mijn studie in de Culturele Antropologie leerde ik hierover al het een en ander.

Bhagavad Gita

In de yoga kun je over dit onderwerp lezen in de Bhagavad Gita. Leraar Krishna leert leerling Arjuna tijdens het derde gesprek over Karma Yoga. Het woord Karma associeer je misschien vooral met een soort lotsbestemming, maar eigenlijk komt het voort uit het werkwoord karna. Dit betekent simpelweg doen of handelen.

Als mens kun je niet anders dan steeds maar handelen. Dat ligt in de natuur der dingen en daar verander je weinig aan. Krishna onderwijst dat handelen wel kan op verschillende manieren. Geen verwachting verbinden aan een handeling, dus niet verlangen naar de vrucht van de handeling, is wat hem betreft een groot goed.

Zintuiglijke genoegens

Waar je naar verlangt, is volgens Krishna namelijk een vorm van begoocheling. Materiƫle verworvenheden zijn nooit blijvend gelukkig makend. Krishna staat wel iets voor van een dergelijke aard. Als je handelt zonder de vrucht van de handeling te begeren, komt die permanente geluksstaat ongetwijfeld in beeld.

Krishna adviseert daarom te doen waarvan je voelt dat het moet gebeuren. Het resultaat laat je over aan het overkoepelende, transcendente geheel.

Praktisch

Wat kun jij nu praktisch met deze informatie? Hoe werkt deze in de dagelijkse praktijk uit voor jou? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het goed om je af te vragen of deze tekst je ergens van binnen raakt.

Voel jij dat je iets mist in de gewone ratrace? Mis je daarin de voldoening die je eigenlijk wenst? Zo’n gevoel van gemis is vaak een begin om te gaan onderzoeken waar die vervulling voor jou dan wel te vinden is.

Tijd en ruimte

Onderzoeken vereist echter om te beginnen tijd en ruimte. Yogaoefeningen kunnen je helpen om naar boven te krijgen wat er werkelijk in je leeft. Yoga bestaat overigens niet alleen uit rekken en strekken. Ze helpt je ook met je adem, geeft ontspanning en brengt de geest tot rust.

Dit alles hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. Je kunt zelfs oefenen op verloren momentjes. Bijvoorbeeld met Berghouding als je in de rij staat te wachten voor de kassa. Elk moment van aandacht is er een.

Geef een reaktie