Gelukkig zijn

Geef een reaktie

Gelukkig zijnVoor gelukkig zijn bestaat geen definitie. Het is meer een gevoel of een staat van zijn. Het is vaak een momentopname. Je realiseert je ineens: ik ben gelukkig! Even later is zo’n ervaring misschien weer voorbij.

Een ideaalbeeld van veel mensen is om voor eeuwig gelukkig te zijn. Hoe dat eruit ziet, dat kun je je niet voorstellen. Eeuwig geluk blijft echter een mooi beeld.

Zijn er manieren om gelukkig zijn dichterbij te halen? En zo ja, hoe doe je dat dan? Zit je geluk in een groot huis, dito auto en een aantal kinderen? Of zit het in zaken die minder grijpbaar zijn?

Als mens heb je steeds met veranderingen te maken. Niks blijft echt hetzelfde, alles stroomt. Misschien zit gelukkig zijn wel in het daarin je draai weten te vinden. Een solide ondergrond in een zich veranderend geheel.

Wijsheid

Gelukkig zijn is een streven zo oud als de mensheid. De zoektocht is als een mythische queeste, vol van overduidelijke symboliek. Zij is niet zelden het onderwerp van verhalen en sprookjes. Het woord gelukkig is een beetje als de liefde, ook zoiets waar je de precieze vindplaats niet van weet.

Een en ander heeft te maken met zingeving en met herkomst: waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Wie het weet die mag het nu zeggen. Heeft hierover ook maar iemand de wijsheid in pacht?

Die persoon zou ik dan natuurlijk graag eens ontmoeten. Want, kan een mens waarlijk gelukkig zijn? De romantische kant in mij wil die vraag bevestigend beantwoorden. De twijfelaar in mij weet het echter nog zo net niet.

Streven

Dit alles belet mij en jou er vast niet van om toch te streven, naar een bepaalde mate van geluk. De methode voor mij om iets dergelijks te realiseren, is om in het leven zo aandachtig mogelijk aanwezig te zijn. Dit dient in het hier en nu plaats te vinden. Er zijn namelijk altijd wel zorgen over het verleden of over de toekomstige tijd. Ik merk echter als ik nu werk aan de dingen die moeten gebeuren, dat die zorgen eigenlijk niet zo toepasselijk meer zijn. Wat nu actueel is, blijkt voldoende om me mee bezig te houden. Die dingen volstaan.

Natuurlijk zullen ook bij mij bij tijd en wijlen zorgelijke gedachten verschijnen, aan mijn eigen kleine firmament. Ik weet echter inmiddels dat deze zijn van een voorbijgaand karakter. Zij zijn als de stroom van de adem, dus doorlopend een afwisseling van komen en gaan.

Dit moment

Misschien is gelukkig zijn wel vooral verbonden met de kunst van presentie. Hier en nu, op dit moment. Want als je er niet aandachtig bij bent, dan is dat geluksmoment immers ook zo weer voorbij.

Zou het dus bij geluk draaien om het grijpen van het moment? Of is ook dat nog een illusionaire fase? Want dat moment zal op een gegeven moment eveneens weer gaan…

Het beste lijkt het me om voor jezelf uit te vinden wat voor jou het beste werkt. Onderzoek de dingen en behoud het goede. Ik wens je veel geluk en wijsheid toe.

Geef een reaktie