Kriya IV

Geef een reaktie

Kriya IVMet Kriya IV open je de borst. In je borst zitten je hart en je longen. Het kloppen van het hart is nauw verbonden met de werkzaamheid van de adem.

Als je deze Kriya beoefent, zul je merken dat de voorzijde van het lichaam, op borsthoogte, ruimer gaat aanvoelen. Je opent dat gebied.

Ruimer bedoel ik niet alleen in de zin van de fysieke werking van deze Kriya. Ik bedoel het ook in figuurlijke zin. Open staan, je open stellen. Ruimte voelen, jezelf (en anderen) de ruimte te geven. Dat klinkt goed en dat is het ook.

Achterzijde

Terwijl je van voren ruimte en openheid bevordert, buig je in de dynamiek ook wat naar achteren (en terug). Daarmee besteed je weer eens aandacht aan de achterzijde van het lichaam, maar tegelijkertijd sta je het lichaam een iets meer kwetsbare houding aan te nemen. Je durft je kwetsbaar op te stellen.

Openheid en ruimte in figuurlijke zin vragen van nature wel om een beetje kwetsbaarheid. Dat is geen teken van zwakte, maar juist een krachtige mogelijkheid.

Kwetsbaar durven zijn

Deze zachte kracht is de tegenpool van een harde, onflexibele opstelling. Observeer voor de lol eens in je lichaam hoe het aanvoelt als je je bij een situatie de ene keer wat harder en onflexibeler en de andere keer wat zachter en kwetsbaarder opstelt.

Merk ook op wat jouw opstelling doet met degene(n) met wie je in gesprek bent. Interessante materie, vind je niet?

Oefen je met deze Kriya in het opener en ruimer maken van jezelf. Een geschenk voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving.

Instructie

Ga staan in een kleine spreidstand. De voeten blijven binnen de breedte van de mat. Zet je zelf stevig, maar soepel en comfortabel rechtop.

Breng dan op een inademing de armen zijwaarts omhoog, tot ongeveer schouderhoogte. Draai de handpalmen naar voren en buig lichtjes achterwaarts. Uitademend kom je terug omhoog en laat je de armen weer zakken tot langs het lichaam.

Inademend breng je de aremen opnieuw zijwaarts omhoog tot schouderhoogte, handpalmen naar voren, buig een stukje naar achteren. Uitademend kom je terug omhoog en laat je de armen weer zakken tot langs het lichaam.

Zo ga je rustig verder met deze Kriya, bewegend op het natuurlijke ritme van je adem. Als je ademhaling een ander ritme aanneemt dan boven beschreven, vaar dan op eigen kompas en volg in je beweging de eigen stroom van je adem.

Ervaar hoe het borstgebied zich opent en voel de ruimte die dat geeft, bijvoorbeeld in je ademhaling. Merk ook op dat het ruimer aan gaat voelen aan de voorzijde van de nek en hoe armen en handen zich open stellen. Onderga met je gehele aandacht deze kriya van ontvankelijkheid.

De beweging is vloeiend en zonder onderbreking. Laat je maar meenemen in wat zich in de Kriya aan je voltrekt, met zo min mogelijk inmenging of ingrijpen. Noch mentaal, noch fysiek.

Beoefen deze Kriya enige tijd of zo lang zij goed voor je voelt. Na een laatste keer plaats je de voeten weer in de basishouding, op een voetbreedte uit elkaar.

Voel de oefening even na vanuit de Berghouding.

Geef een reaktie