Licht

Geef een reaktie

LichtHet woord licht heeft verschillende betekenissen. Je kunt bedoelen licht in tegenstelling tot donker of licht afgezet tegen zwaar. In beide is licht de positieve van de twee. Wat roept het woord licht eigenlijk bij jou op? Denk je vooral aan zonnestralen en aan bespaarlampen of vooral aan de dingen die je in het leven te tillen hebt?

Wat het laatste betreft: gewicht kun je natuurlijk ook weer zien vanuit twee perspectieven. Er bestaat fysiek en geestelijk gewicht. Je kunt iets in je hoofd als licht of zwaar ervaren, terwijl het tillen van de boodschappen van een andere orde is.

Rugzakje

Geestelijk gewicht kun je dragen in een soort denkbeeldig rugzakje. We nemen vaak dingen uit het verleden met ons mee. Of die dingen nog horen bij het heden, is een vraag met een retorisch karakter. Volgens mij zouden veel mensen een stuk beter af zijn met wat minder van dit soort gewicht.

Weet jij van jezelf eigenlijk welke dingen je met je mee draagt en hoe deze kleuring geven aan de manier waarop jij jouw heden bekijkt? Ze hebben ook te maken met conditioneringen. Wil jij van sommige niet eindelijk eens af?

Mogelijk kun je die tweede vraag bevestigend beantwoorden. Vraag blijft dan wel hoe je dat dan moet doen.

Travelling light

De afgelopen weken heb ik doorgebracht in Zuid-Europese contreien. Met mijn rugzak op mijn rug reisde ik door het mooie land van Portugal. Toen ik vertrok, zat er ruim 14 kilo in deze ruimbagage. Van alles had ik bij me. Als rechtgeaarde Hollander droeg ik ook het nodige aan (droog en houdbaar) voedsel met me mee.

Ook qua kleding was ik voorbereid op een heel aantal mogelijk voorkomende situaties. Onderweg merk je dan dat je een heel deel daarvan niet gebruikt. Grappig vond ik dat mijn rugzak op de terugweg zo’n 3 kilo lichter was. Dit feit zegt het nodige over hoe het met mijzelf ging.

Gedurende de weken van reizen had ik afstand genomen van het een en ander, in letterlijke en figuurlijke zin. Ik voelde me met de dag losser en vrijer. Ik voelde ook hoe weinig ik eigenlijk nodig had.

Zonlicht

Onderweg heb ik het heilzame van een ander aspect van licht letterlijk op mijn huid gevoeld. Vanuit de spiritualiteit weet ik dat licht van binnen is te vinden, maar licht van de zon heeft onmiskenbaar ook effect.

Het is niet het een of het ander. Niet alleen maar in je kamertje bezig zijn met yoga. Bij tijd en wijlen moet je er gewoon ook even uit. Als mens heb je dit nodig. Ik heb na jaren van inkeer weer een beetje moeten leren genieten van deze kant.

Niet iedereen heeft hetzelfde beginpunt. Voor jou geeft het woord licht op dit moment misschien heel andere associaties dan voor mij. Waar je echter ook bent, je kunt overal afstemmen hoe het van binnen met je gaat. Dat heb ik in Portugal ook tijdens mijn reis ervaren. Je hebt jezelf immers altijd bij je, waarheen je ook gaat.

Geef een reaktie