Lotsbestemming

Geef een reaktie

LotsbestemmingLotsbestemming kun je bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je kunt haar voor de langere termijn in ogenschouw nemen. Je kunt ook de nadruk leggen op het huidige moment. Zelf zie ik wel de grotere lijnen. Me als mens hierin vinden, is echter nog wel eens iets waar ik in gedachten mee bezig kan zijn.

Wat ik zo schets, heeft veel te maken met overgave. Je weet namelijk nooit precies hoe het zit. De loop der dingen zal zich namelijk slechts ter plekke aan je wijzen. Als mens ben je in het overzicht van nature zeer beperkt.

Dat verhindert je niet om je te verdiepen in je lotsbestemming. Om te kijken welke weg jij hierin vindt. Het blijft een kunst om er vrede in te vinden. Dat is tenminste mijn ervaring. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij een ander zit.

Geboorte

Als baby kom je op een gegeven moment in deze wereld. Van nature is dan al het nodige bepaald. Je hebt dingen bij je die je met de geboorte hebt meegekregen. Noem het aanleg of karma. Je hebt hoe dan ook een pakketje waar je het mee moet doen.

Een kind leert van alles. Je kunt je afvragen of de omgeving ook al vooraf is bepaald. Het kind ontwikkelt zich in een bepaalde richting. Het is de vraag waar dit precies door komt.

Zou je bij een kind al kunnen spreken van lotsbestemming die leidt tot zijn of haar handelen? En heeft een kind daar dan enige notie van? Of is dat iets wat het op een later levensmoment mag gaan ontwarren? Kunnen we ook maar enigszins bepalen hoe dit zit?

Adolescentie

Op een gegeven moment zijn er dan de puberjaren. Deze worden wel gezien als overgangsjaren naar volwassenheid. Bij mijzelf herinner ik van die tijd duidelijke aanwijzingen. Of is het slechts achteraf dat ik deze signalen zie?

Recentelijk las ik stukjes in dagboeken van deze jaren en kort daarna. Ik zag daarin al de vrouw tot wie ik uit zou groeien. Mooi om te zien wat er toen al omging in dat jonge hoofd.

Opvallend vind ik nog steeds de ontmoetingen die ik tijdens mijn leven heb gehad. Mijn pad kruiste en kruist zich met bijzondere mensen. Zij hebben allemaal hun plek op de weg die ik heb te gaan.

Lotsbestemming

Lotsbestemming is een wonder dat ik als mens niet helemaal kan bevatten. Ik probeer het leven vandaag de dag per moment te bezien. Voor mij is er dus voorlopig alleen het heden. Van de toekomst weet ik het namelijk niet.

Ik merk wel een verlangen in mij geregeld wat verder vooruit te kijken. Ook al is de stroom van het heden nog zo in balans. Veel minder dan vroeger zijn er nu schommelmomenten. Misschien ook omdat ik onder grote veranderingen rustiger ben.

Die rust heeft denk ik te maken met een scherpere afstemming. Steeds weer afstemmen is namelijk de basis waar vanuit ik leef. Hierdoor voel ik ontwikkelingen al op een vroeger moment aankomen. Wat moet gebeuren, gebeurt. Daarover ontstaat geen paniek.

Dit betekent overigens niet dat lotsbestemming iets wat altijd gemakkelijk is te dragen. Per moment is dit verschillend en ook per persoon. Ik geloof echter wel dat je perspectief essentieel is in je wijze van ervaren. Hoe zit dit bij jou, weet jij al een beetje hoe dit zit?

Geef een reaktie