Mag ik even uw aandacht?

Geef een reaktie

Mag ik even uw aandachtIn alle drukte en versnippering van de dagelijkse activiteiten is het heel gemakkelijk om er niet helemaal met je aandacht bij te zijn. Er gebeurt van alles om je heen, maar je gedachten zijn niet op dezelfde plek als waar je op dat moment bent. Je handelingen voer je uit op de automatische piloot.

Je ervaart de tijd dan wellicht als iets dat bijna ongemerkt voorbijgaat. Dat klopt ook wel een beetje, want je bent er niet met je aandacht bij! Je vergeet om de tijd te nemen voor het huidige moment. Voor het hier en het nu. Je voelt een innerlijke drang om steeds meer en sneller te willen. Maar als je eerlijk bij jezelf nagaat, wat schiet je daar eigenlijk mee op?

In alle drukte

Mensen zijn vaak non-stop met allerlei dingen bezig en voelen zich vaak gehaast. Voor velen komt er echter vroeger of later een moment in hun leven dat ze zich realiseren dat ze niet tevreden zijn met hoe het gaat. Ze missen iets, ook al lijkt hun bestaan zo rijk, gevuld en succesvol.

Het verlangen ontstaat om uit te zoeken wat het is dat ontbreekt. Een burn-out of een andere aandoening is nogal eens de aanleiding voor een dergelijke verandering. Sommigen laten zich omscholen of kijken op een andere manier naar bezigheden die meer bevrediging geven. Anderen zoeken hun heil in spiritualiteit.

Gemeenschappelijk in dergelijke verhalen is dat ze in al die dingen die ze deden niet echt bevrediging of voldoening vinden. Ze hebben het gevoel dat het leven aan hun voorbij gaat. De behoefte en de noodzaak ontstaan om even stil te staan. Even de tijd te nemen om de vraag te stellen hoe het er nu werkelijk voorstaat. Hoe voel ik me eigenlijk en hoe zou ik werkelijk graag willen dat mijn leven eruit zag?

Aanwezig

Gun jezelf een nieuw begin door je volledige aandacht te schenken aan je activiteiten! Als je eet, proef dan wat je eet. Doe niet tegelijkertijd iets anders wat ook je aandacht vraagt. Dus niet tegelijkertijd televisie kijken of een boek lezen of verder gaan met het werk waar je mee bezig was. En als je ergens naartoe loopt, voel dan je stappen. Merk op hoe je je voeten neerzet. Hoe de voeten zich afwikkelen, hoe de voeten contact maken met de ondergrond.

Als je buiten bent, merk de zon op, de lucht en de wolken. Voel de warmte van de zon op je huid. Voel de regendruppels op je hoofd als het regent. Neem de wind waar als die door je haren waait. Hoor de vogels fluiten als je ’s ochtends vroeg op de fiets zit, op weg naar wat je die dag te doen hebt.

Alle kanten op

Zelf merk ik overigens ook regelmatig op dat mijn gedachten alle kanten op gaan. Van de ene gedachte naar de volgende. Dat lijkt soms wel een onophoudelijk gebeuren en misschien is het dat ook wel. Mij helpt het in elk geval om regelmatig even uit de gedachtestroom te stappen. Een soort figuurlijk afstand nemen van de enorme brij van denken. Me er niet meer mee identificeren.

Wat ik vervolgens doe, is poosje alleen maar naar al die gedachten te kijken. Niet zelden schiet ik dan in de lach om de zotheid van sommige zaken waar ik me druk om maak. Het kan een enorme opluchting zijn om de zaken ook eens op die manier te benaderen. Voor mij is het dat in elk geval wel.

Bescheiden beginnen

Misschien moet je gewoon eens proberen om wat meer aandacht te hebben voor wat je doet. Begin bescheiden, bijvoorbeeld met een enkele bezigheid per dag waar je besluit met je volledige aandacht bij te zijn. Denk bijvoorbeeld aan je ontbijt. Dat is dan meteen ook een mooi begin van de dag. Je zet hiermee als het ware meteen alvast een beetje de toon voor de rest van de dag.

Wat is jouw ervaring hiermee?

Geef een reaktie