Mantra meditatie

Geef een reaktie

Mantra meditatieEr wordt in meditatie vaak iets gekozen om je op te richten. Dat kan een kaarsvlam zijn, de adem of gewaarwordingen in het lichaam. Het kan ook een mantra zijn.

Een mantra is een korte zin of zelfs een enkel woord. Deze wordt tijdens de meditatie doorlopend innerlijk herhaald. Als er in een groep wordt gemediteerd, wordt een mantra een vast aantal keren hardop herhaald.

Het getal 108 (12 x 9) speelt dan vaak een rol. Aan het onderwerp getallen in yoga kan ik misschien op een later moment een blog wijden.

Uit ervaring weet ik dat het ‘naklinken’ van zo’n door een groep hardop herhaalde mantra een bijzondere innerlijke ervaring is. Tijdens mijn yogaopleiding en tijdens verscheidene yogaretraites heb ik dit meerdere keren aan den lijve ondervonden.

Japa & Mala

Het herhalen van een mantra wordt ook wel japa genoemd. Japa gebeurt traditioneel met een mala. Een mala is een soort rozenkrans: een ketting met 108 kralen. Bij iedere kraal herhaal je innerlijk de mantra. Sommige yogi’s hebben de mala altijd bij zich en herhalen hun eigen mantra zoveel ze kunnen.

Een bekende Indiase yogi was Mahatma Gandhi. Van hem was wel bekend dat hij waar mogelijk zijn mantra herhaalde:

Ram Ram Ram (enz.)

India

Vanuit India zijn er vele mantra’s bekend die gebaseerd zijn op namen van goden uit het Hindoeïstische pantheon. Deze figuren staan allemaal voor een soort goddelijk principe, waarvan geloofd wordt dat dit in ons allen aanwezig is. Kort gezegd, de mantra weerspiegelt iets in onszelf. Een bekende mantra is:

Om namah Shivaya

Van mijn Nederlandse yogaleraar en van mijn Belgische yogaleraar leerde ik de mantra:

Om namo Narayanaya

Betekenis

Zowel Shiva als Narayana hebben in deze mantra’s elk een specifieke inhoud en betekenis. Shiva maakt in het Hindoeïstische pantheon deel uit van het bekende drietal Brahma, Shiva en Vishnu.

Shiva staat onder andere voor de vernietigende en de scheppende kracht in het universum. In simpelere bewoordingen houdt dit wat betreft de mantra in dat je eerst de kwalijke zaken in je moet vernietigen voordat het ‘nieuwe’ of, eigenlijk meer, het oorspronkelijke zichtbaar wordt.

Narayana staat voor Hem, Haar of Dat wat aanwezig is in het hart van een ieder van ons. De Indiase naam van mijn Belgische yogaleraar is Narayana. Deze naam is zeer betekenisvol voor wat hij uitdraagt en symboliseert.

Andere tradities

Ook in andere religieuze en spirituele tradities worden mantra’s gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het bekende:

Om mani padme hum

Deze mantra komt uit de Tibetaans boeddhistische traditie. Ze wordt geassocieerd met de bodhisattva van Compassie. De naam van deze bodhisattva is Avalokiteshvara. Het voert te ver om binnen deze context in te gaan op de precieze betekenis hiervan.

Misschien doe ik dat in een toekomstig blog. Aardig om te weten is nog wel dat vooral volgelingen van de Dalai Lama deze mantra gebruiken.

Christendom

In het christendom worden ook spirituele formules gebruikt om innerlijk te herhalen. Christenen zullen deze formules niet benoemen als mantra’s, maar feitelijk komen ze op hetzelfde neer.

Een yogavriendin vertelde me eens dat zij zelf nog wel eens een christelijk getinte mantra gebruikte. Deze luidt:

Heer ontferm U

Een prachtige mantra natuurlijk. Ze ademt iets van overgave.

Tot slot

Mogelijk kom je ooit nog eens in aanraking met mantra’s. Deze blog is dan ook vooral bedoeld als inspiratie, als extra informatiebron op je ontdekkingstocht in yoga. Neem er maar van mee wat op dit moment van je gading is. Graag tot de volgende blog!

Geef een reaktie