Meditatie oefeningen

Geef een reaktie

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb36694n4/domains/yogacentraal.nl/public_html/wp/wp-content/plugins/seo-ultimate/includes/jlfunctions/arr.php on line 76

Meditatie oefeningenWat hebben meditatie oefeningen te maken met yoga en wat betekent dat in de praktijk? Vaak worden meditatie en yoga genoemd als van elkaar losstaande entiteiten. Ik merk dat ik dit zelf ook vaak doe. Yoga is mijns inziens echter een en al meditatie. En meditatie is yoga. Ben jij het met mij eens?

Yoga wordt doorgaans voorgesteld als een verzameling fysieke houdingen. Van meditatie denkt men dat deze zittend wordt doorgebracht. Yoga bestaat echter uit veel meer dan lichamelijke activiteiten. Het hele leven komt erin aan bod.

Van meditatie zou je kunnen zeggen dat deze zit in alle onderdelen van het yogapad. Alles in yoga is met meditatie verweven. En yoga is eigenlijk een proeftuin voor het leven zelf.

Meditatie oefeningen

Wat zijn dan precies meditatie oefeningen, hoor ik je zeggen na dit korte vertoog. Ik zou zeggen alle oefeningen die samenhangen met levenshouding, met yoga asana en met adem oefening. Verder met alle voorbereidingen van en met het stille zitten zelf. Hiermee bedoel ik dus de formele meditatie. Zitten en stil zijn. Het proces van waarnemen en alles wat daarbij hoort.

Als je goed kijkt dan zie je dat ik hier onderdelen beschrijf van Patanjali’s achtvoudige pad. De tredes vormen eigenlijk geen op zichzelf staande delen. De beoefening ervan loopt door elkaar. Ze vormen samen een.

Meditatie oefeningen zou ik dan ook liever omschrijven als een levenshouding in alles wat je doet. Als je yoga ziet als proeftuin voor het gehele leven, gaat het om een meditatieve houding, eigenlijk 24 uur per dag. Formele beoefening kun je vanuit dit perspectief dan ook beschouwen als een voorbereiding hierop. Je begint met regelmatig de toon te zetten, tot je er klaar voor bent haar mee te nemen als basis van je bestaan.

Bescheiden beginnen

Misschien ga ik hiermee voor jou met zevenmijlslaarzen door een voor jou nog vrij nieuw gebied. Ik zal daarom nu proberen weer een beetje te landen, opdat ik jou handen en voeten kan helpen geven aan dit moment.

Kort samengevat bieden meditatie oefeningen een heel scala aan mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. Je kunt beginnen met bijvoorbeeld regelmatig 10 minuten ervoor te gaan zitten. Gewoon zitten en stil zijn. Dan maar kijken wat er gebeurt. Je kunt ook zittend je adem volgen of een mantra herhalen in jezelf. Een mogelijkheid is tevens om ter concentratie naar een kaarsvlam te kijken of naar om het even elk ander inspirerend object.

Meditatie oefeningen kunnen ook minder georganiseerd en formeel plaatshebben. Bijvoorbeeld tijdens een aandachtig genoten ontbijt. Je bent even helemaal aanwezig. In het hier en nu: een magisch moment.

Link met het dagelijkse leven

De rode draad hier is dat meditatie of zo je wilt yoga een relatie heeft met het leven van alledag. Op eigenlijk elk moment kun je haar in volle glorie ervaren. Meditatie is niet zweverig. Ze is juist buitengewoon dichtbij.

Met meditatie oefeningen leg je een verbinding, om te beginnen met jezelf. Je verbindt je gelijktijdig ook met de aarde. Geest en lichaam sluiten een verbond. Vanuit de gespletenheid die samenhangt met de menselijke ervaring werk je toe naar een nieuw evenwicht. Je streeft ernaar tot meer heelheid te komen. Waar je precies uitkomt, dat is een vraag die alleen jij beantwoorden kan.

Geef een reaktie