Moge alle wezens gelukkig zijn

Geef een reaktie

GelukTijdens mijn Yoga-opleiding sloten we met de groep onze dagen altijd af met het drie keer herhalen van een zin. Die zin was in de oude taal Sanskriet en betekent dat je alle wezens toewenst gelukkig te mogen zijn. Je wenst allen vrede toe.

Ik heb dat altijd een mooi iets gevonden. Je wenst de ander alle goeds toe, hebt het goed met de ander voor. In allerlei spirituele stromingen ben ik vergelijkbare gebruiken tegengekomen. Men zegt wel eens dat als een naaste gelukkig is dan ben jij dat ook. En is het niet een prachtige levenshouding om alle mensen als je naasten te beschouwen?

Yoga

Vind je het leuk om de tekst te leren kennen, waarover ik het hierboven heb? Ik zal deze voor je opschrijven…

Loka samasta sukhino bhavantu
Loka samasta sukhino bhavantu
Loka samasta sukhino bahavantu
Om Shanti Shanti Shanti

Je kunt de tekst zingen, maar je kunt de tekst ook voor jezelf al voorlezend herhalen. Als een mantra.

Mantra

Het woord mantra komt ook uit het Sanskriet. Het betekent voertuig of instrument van de geest. In Yoga wordt het zo gezien dat alles, ook woorden, een bepaalde trilling heeft. Trillingen hebben een eigen uitwerking en helpen mee de door ons ervaren realiteit vorm te geven.

Dus als je alle wezens toewenst gelukkig te zijn dan zend je positieve ‘vibes’ de wereld in. Lijkt het je niet ook mooi om dit eens te proberen, hoe nuchter je misschien ook bent?

Boeddhisme

Tijdens een langdurige en intensieve boeddhistische retraite kwam ik hetzelfde principe tegen. Daar werd steeds, ter afsluiting van een meditatieperiode, een bepaalde zin herhaalt. Deze keer in de oude taal Pali, verwant aan bovengenoemd Sanskriet.

Hier zijn de woorden:

Bhavatu sabba mangalam
Bhavatu sabba mangalam
Bhavatu sabba mangalam
Sadhu Sadhu Sadhu

De eerste zin die herhaald wordt, heeft dezelfde betekenis als de Yogatekst aan het begin van deze blog. Dus: Moge alle wezens gelukkig zijn. De laatste regel is een beetje als amen in een christelijk gebed. De betekenis is het zij zo, zo is het of moge het zo zijn.

Geloof of intentie

Wat je hier verder ook allemaal van vindt… Misschien is het de moeite waard om eens te kijken voor jezelf wat het met je doet om elke dag een keer zo’n tekstje voor jezelf te herhalen. Zoals gezegd kun je dat zingend doen, maar je kunt de woorden ook voorlezen. Je kunt de Sanskrietwoorden gebruiken of de woorden in Pali. Uiteraard kun je ook je eigen woorden kiezen.

In mijn beleving maakt het niet zoveel uit of je gelooft dat alle wezens hierdoor werkelijk gelukkig worden. Het gaat meer om de intentie. Bij regelmatige herhaling van een dergelijk, bescheiden ritueel worden de woorden die herhaalt deel van je levenshouding. Kortom: het wordt wat je uitstraalt naar ieder die in je buurt is.

Wat nou als heel veel mensen dit zouden doen? Een mooi experiment op zijn minst zou ik zeggen. Heb je ervaringen op dit gebied? Laat hieronder een reactie achter!

Geef een reaktie