Prana

Geef een reaktie

PranaPrana en adem hebben met elkaar te maken, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Als je bijvoorbeeld Pranayama alleen maar ziet als een ademhalingsoefening dan doe je het geheel tekort. Het woord energie komt dichterbij wat Prana eigenlijk is. Als je aan de woorden adem en energie het woord leven toevoegt, dus levensadem en levensenergie, dan ben je ook al weer een stukje verder op weg.

Duidelijk is wel dat we hier op een terrein komen dat moeilijk precies te vangen is in woorden. Tijdens het beoefenen van yoga en bijvoorbeeld tijdens Pranayama voel je echter onmiskenbaar de werking van Prana.

Bij fysieke houdingen kan dat zijn in de vorm van warmte of tintelingen. Het kan ook zijn dat je voelt dat de onderdelen van je lichaam ineens beter met elkaar zijn verbonden. Ook het alleen al voelen van bijvoorbeeld je rechter grote teen, waar je die voorheen niet voelde, is een manifestatie van Prana.

Hoe werkt dit dan in het menselijk lichaam?

Kosha’s

In yoga worden verschillende lagen in het lichaam onderscheiden. In Sanskriet worden die lagen Kosha’s genoemd of schedes. Er is bijvoorbeeld een fysieke laag en een mentale laag. Er is echter ook een energetische laag. Die laag heet Pranamaya Kosha.

Prana wordt in dit verband gezien als de vitale levenskracht die door het menselijk lichaam stroomt. Deze levenskracht is er vanaf de geboorte en heeft als voertuig de adem.

Het wordt in yoga als belangrijk gezien om deze energie te beheersen en te doorgronden. Het reguleren van Prana in het menselijk lichaam helpt om te zorgen voor een goede doorstroming ervan in het lichaam. Blokkades in die doorstroming zijn schadelijk voor je fysieke en mentale gezondheid.

Ida en Pingala

Als je kijkt naar het menselijk lichaam vanuit yogaperspectief dan zie je aantal dingen. Allereerst is er een centraal gedeelte en dat is vanaf de bodem van het bekken naar de top van de kruin. Dit is het lichaamsterrein waar Prana het sterkst werkzaam is. Deze energielijn wordt de Sushumna genoemd.

Vanaf de neuswortel naar de bodem van het bekken lopen dan twee slangachtige vormen: Ida en Pingala. Je kunt deze zien als voertuigen van positieve en negatieve kracht, als Yin en Yang. Als twee polen houden ze alles in evenwicht.

Het feit dat Ida en Pingala hun oorsprong hebben in de neuswortel hangt samen met het feit dat de adem deze kanalen gebruikt om zich door het lichaam te verspreiden. De adem omvat niet alleen de fysieke zuurstof die het lichaam nodig heeft om te kunnen leven, maar ook de energetische Prana die wat meer onzichtbaar en ongrijpbaar aan het werk is.

Meer weten?

Je merkt al: hoe meer je ergens over te weten komt, hoe meer vragen dat vaak oproept. Ik kan me voorstellen dat deze blog je alleen maar nieuwsgieriger maakt. In komende blogs zal ik met alle plezier ingaan op aparte aspecten en de werking van Prana.

Ik nodig je hierbij uit om in een reactie hieronder te laten weten wat jij nog nader uitgelegd zou willen zien. Op die manier kunnen we met elkaar delen wat ons bezighoudt in yoga. Samen vormen we immers een prachtige yogagemeenschap, wereldwijd!

Geef een reaktie