Samadhi

Geef een reaktie

SamadhiSamadhi is een ander woord voor verlichting. Er zijn verschillende soorten samadhi. Verlichting in het klein en verlichting in het groot zogezegd. Patanjali schrijft hierover in zijn yoga sutra’s. Samadhi is het laatste onderdeel van zijn achtvoudige pad.

Veel mensen maken tijdens hun wel eens een soort kleine samadhi mee. Dit is een kort moment van inzicht, een moment dat alles ineens helder en duidelijk aanvoelt. Alles klopt met alles, voor je gevoel. Kleine samadhi is echter van korte duur en dus van voorbijgaande aard.

Blijvend

Grote samadhi komt echter veel minder vaak voor. Deze vorm van verlichting kun je schrijven met een grote V. Als deze bron namelijk ontdaan is van haar sluiers, zal zij niet meer van je zijde gaan. Slechts enkelen komen in deze staat van bewustzijn. Hun aanwezigheid onder ons is nog slechts ten bate van het geheel.

Iemand die zoekt naar verlichting verlangt bewust of onbewust naar een hereniging, met wat er al was voor de geboorte en wat nog zal zijn na de lichamelijke dood. Niet iedereen voelt deze drang. Het schijnt echter dat als je eenmaal de eerste stappen op deze route hebt gezet dat er geen weg meer terug is. Dit herken ik ook persoonlijk zeer.

Kwetsbaar

Hierover spreken is een kwetsbare aangelegenheid. Het verlangen ligt zeer na aan het hart. Een eenzaam gevoel hoort er bij tijd en wijlen bij, want mensen om je heen vinden andere zaken vaak meer van belang. En ook al kun je dingen samen met anderen delen, een groot deel kun je slechts alleen. Het gewone leven is dan nog wel eens schipperen, want jouw prioriteiten worden nooit meer als voorheen.

Als je er oog voor hebt dan merk je echter dat alle mensen om je heen spiegels zijn van wat in jezelf leeft. Dat is bijzonder en soms vol schoonheid. Soms ook ergerlijk of juist heel grappig. Soms confronterend of eerder ontroerend. Men zegt wel dat er spiegels blijven zolang je het nodig hebt. Met behulp van die spiegels leer je je levenslessen, op weg wellicht naar samadhi, in het klein of wellicht mogelijk zelfs in het groot.

Voor jou

Hoe dit allemaal voor jou is, weet ik natuurlijk niet. Misschien herken je iets in mijn woorden, misschien is het echter heel ver van je bed. Ik schrijf deze woorden echter om ze met jou te delen. Om je te laten weten dat je niet alleen staat als je bovenstaande herkent.

Persoonlijk heb ik nooit bewust gestreefd naar een bepaald resultaat in mijn beoefening. Het verlangen om deze weg te gaan, was en is me al die tijd al ruim genoeg. Het aardse valt me overigens zeker niet altijd gemakkelijk, maar in het werk dat ik hier doe, voel ik een vrede naar wat er nog voor me ligt. Wat mijn ervaring is in de loop van jaren van beoefening, kan ik hier namelijk doorgeven en zo wellicht iets betekenen voor jou.

Doe je met me mee?

Geef een reaktie