Verbinding verbroken

Geef een reaktie

Verbinding verbrokenVoor meditatie heb ik altijd geleerd mij niet te verbinden met hetgeen ik waarneem. Wat wordt hiermee precies bedoeld? En hoe doe je dat, je niet verbinden? Eigenlijk zit hierin een heel aardige paradox. Door geen verbinding aan te gaan met wat je waarneemt, kom je in verbinding met iets anders.

Als mens kunnen we overigens niet zonder verbinding. Ons leven is eruit opgebouwd. Sterker nog, om te kunnen bestaan als mens ga je vanaf het meest prille begin al een fysieke verbintenis aan. Als embryo heb je een lichaam en sta je in contact met je moeder. Al met al een buitengewoon wonder, deze verbinding met je lichamelijke natuur.

Naasten

Tijdens je leven ga je een verbinding aan met allerlei mensen in je omgeving. Je familie, je vrienden, je collega’s enz. Met die mensen kun je dingen delen, maak je dingen mee en breng je tijd door. Zonder contacten ga je als mens eigenlijk een klein beetje dood.

Kun je ook een momentje zonder en kunnen zij een momentje zonder jou? Dat is een vraag met meerdere kanten en redelijkerwijs vraag je je af, waarom zou ik dat doen?

Elke verbinding gaat gepaard met beweging, innerlijk of uiterlijk van aard. Je doet dingen samen, je praat erover, je denkt daar weer over na. Mensen met wie je in verbinding staat, hebben een invloed op je. Dat begint al bij de opvoeding en de patronen die daaruit ontstaan.

Soms weet je niet eens waar een bepaalde gedachte of een bepaald gedrag vandaan komt. In al die tijd van verbinding ben je het zicht daarop een beetje kwijt geraakt.

Terugvinden

Op zo’n moment is het hoog tijd om aan een andere verbinding te gaan werken. Namelijk aan de verbinding met jezelf. Om dat voor elkaar te brengen zul je echter even afstand moeten nemen van wat je het zicht geleidelijk aan benam.

In meditatie oefen je, zoals ik aan het begin van deze tekst al zei, voor een bepaalde tijd je verbinding met de buitenwereld op pauze te zetten. Desgewenst even te verbreken. Je laat de mensen, de gedachten, de verwachtingen en de patronen een momentje voor wat ze zijn. Allemaal met het doel om de ruis wat te laten zakken en beter zicht te krijgen op jou zelf.

Telefoon

Bij het lezen van de titel bovenaan dacht je wellicht aan je telefoon en dat was in dit verband niet zo’n gekke gedachte, want dat apparaat mag tijdens het oefenen even op stil.

Vraag je huisgenoten ook om je tijdens meditatie en yoga even met rust te laten. Iedereen heeft er behoefte aan om op gezette tijden tot zichzelf te komen. Dus daarvoor is ongetwijfeld een minimum aan begrip.

Bij jezelf

Je zult merken dat regelmatige oefening ervoor zorgt dat je dichterbij jezelf komt en ook gedurende de rest van de dag beter bij jezelf kunt blijven. Misschien kom je er zelfs achter dat het best fijn is om in je eigen gezelschap door te brengen. Een gezonde verbinding met jezelf is immers ook heel wat waard…

Je omgeving is mogelijk wat wantrouwig. Zo van, waar kan deze onderbreking van onze verbinding in godsnaam goed voor zijn? Je mag ze dan, in mijn naam, beloven dat ook zij er op termijn geen spijt van zullen krijgen. Want iemand die meer in verbinding staat met zichzelf is doorgaans een stuk aangenamer mens.

Geef een reaktie