Vierde chakra (Anahata)

Geef een reaktie

Vierde chakraVierde chakra of Anahata heeft te maken met toewijding of zo je wilt, devotie. Zij is gezeteld om en nabij het hart. Bij het vierde chakra moet ik vaak aan mijn Belgische leraar denken. Hij komt uit een zeer devotionele stroming en zijn naam hangt ook samen met het hart.

De naam van deze leraar is Narayana. Dat betekent: hij die aanwezig is in ieders hart. Hij was overigens niet bij de yogaopleiding in Nederland mijn leraar. De Sanskrietnaam van deze meester is Jnanadeep.

Een zij-opmerking is dat mijn Belgische leraar mij destijds een spirituele naam gegeven heeft. Ik kreeg van hem ook een mantra en als hulpmiddel een kralenketting (mala). Herhaling van die mantra is een beproefde meditatietechniek.

Element

Het element dat bij het vierde chakra hoort, is het element lucht. De eerste drie chakra’s hebben elementen die met de aarde verbonden zijn. Het vierde chakra hoort, samen met het vijfde chakra, bij de categorie emoties. Dat is weer een heel andere energie.

Er wordt over Anahata wel gezegd dat zij zuiver is en onaantastbaar. Anahata is Sanskriet voor geluid dat gemaakt wordt zonder dat er tussen twee dingen aanraking bestaat. Een wijsheid die je alleen maar los van het rationele kunt bevatten. De kleur van het vierde chakra is groen.

Hartchakra

Een andere naam voor dit chakra is de Hartchakra. Liefde en mededogen horen hierbij. Als middelste van de zeven chakra’s zorgt het vierde chakra voor verbinding. Het fysieke en het geestelijke komen zo bij elkaar.

Onvoorwaardelijkheid is ook een kenmerk als je vanuit je hartchakra wilt leven. Je persoonlijke belangen zijn van een ondergeschikte orde. Je laat de ander zijn zoals die wil wezen. Aanvaarding en acceptatie zijn deel van dit geheel.

Oefeningen

Bij yoga voor het vierde chakra kun je denken aan oefeningen, waarbij je je fysiek richt op het ruimte scheppen in de borst. Fysieke oefening kan je namelijk helpen jezelf ook geestelijk te openen. Voor je rug is dit bovendien prettig, want je kruipt wat minder in elkaar.

Er is bijvoorbeeld een mooie Borstkriya, waarbij je met gespreide armen de borst naar voren en wat naar boven richt. Deze openheid geeft ruimte om vollediger te ademen. Daarvan voel je de werking in je gehele systeem.

Je kunt ook denken aan achteroverbuigingen. Ik noem hier de Cobra en de Sfinx. In deze yogahoudingen buig je het bovenlichaam achterover. De borst hef je een stukje en zo krijgt ook hier de adem vrijer spel.

Meditatie

Het vierde chakra kun je ook voeden in de vorm van meditatie. Je kunt bijvoorbeeld mediteren op een mooie, liefdevolle tekst. Je zou ook voor een passende mantra kunnen kiezen. Mijn persoonlijke mantra is bij uitstek voor het hartcentrum geschikt.

Persoonlijke mantra’s word je echter geacht voor jezelf te houden. Zo blijft er iets van het mysterie bewaard. Ik adviseer je daarom voor deze gelegenheid een eigen formulering te zoeken. Of te mediteren in stilte. Dat laatste is in alle gevallen goed.

Geef een reaktie