Yama

Geef een reaktie

YamaYama is het eerste lid van het Achtvoudige Pad van Patanjali. Bij Yama gaat het om je uiterlijke houding en je uiterlijke gedrag. Het geeft dus aanwijzingen over hoe je je het beste kunt opstellen naar buiten toe. De aanwijzingen zijn toepasbaar op allerlei onderdelen van het dagelijkse bestaan. Uiteraard staat het je vrij om op bepaalde onderdelen wat meer nadruk te leggen.

Yama bestaat uit vijf onderdelen:

1. Ahimsa
2. Satya
3. Asteya
4. Brahmacarya
5. Aparigraha

Ahimsa

Ahimsa betekent geweldloosheid. Bij deze Yama gaat het niet alleen om daden maar ook om woorden en zelfs gedachten. Ahimsa wordt vaak genoemd in verband met Mahatma Gandhi. Deze bekende man uit India streefde in de vorige eeuw geweldloos verzet na ten opzichte van de Britse bezetter. Ahimsa is ook in verband te brengen met het niet (of minder) eten van vlees.

Satya

Satya staat voor waarheidslievendheid. Om te beginnen zou je de waarheid moeten spreken. Deze Yama is gericht op het in alle opzichten nastreven van het ware en de waarheid. Wederom in woord, daad en gedachte. Ook hier valt te refereren aan Gandhi. Hij gebruikte de term Satyagraha voor zijn streven naar waarheid en waarheidslievendheid. Mahatma Gandhi was een echte yogi.

Asteya

Asteya houdt in dat je niet moet stelen. Van spullen die niet van jou zijn moet je afblijven. Het reikt echter verder, naar bijvoorbeeld het plegen van plagiaat op iemands gedachten of op iemands woorden. Je kunt deze Yama ook zien als een aanmoediging om naar balans te zoeken in geven en nemen. Als je iets van iemand (aan)neemt, geef er dan ook iets voor terug. In welke vorm dan ook, materiëel of immateriëel.

Brahmacarya

Brahmacarya betekent onthouding. Je kunt deze Yama in verband brengen met seksualiteit. Bij onthouding wordt vaak gedacht aan het celibaat voor monniken. Je kunt het ook wat bescheidener opvatten in de zin van je matigen en je niet helemaal uitleven in fysieke verlangens. Deze Yama zou je daarom kunnen vertalen met het woord matiging. Doe alles met mate. Volg de gulden middenweg.

Aparigraha

Aparigraha staat voor begeerteloosheid. Er kan begeerte naar van alles zijn: geld, macht of bezit. Het is niet zo dat je naar helemaal niks meer mag verlangen. Het is echter raadzaam om extreme neigingen te leren beteugelen. Net als bij de vorige Yama gaat het om het voor jezelf vinden van het gulden midden. Tussen helemaal niks meer willen en alleen maar meer willen is een wereld te winnen. Stem voor jezelf af op een gezonde balans.

Kiezen of allemaal?

Je kunt proberen al deze Yama’s na te streven in het dagelijkse leven. Je kunt er ook eentje kiezen en die wat dieper voor jezelf onderzoeken. Van de Yama’s is wel bekend dat in het diepgaand beoefenen van één ervan ook de andere gewaarborgd worden.

Ga het maar voor jezelf ontdekken. Niemand anders kan dat voor je doen. Als je nog vragen hebt, laat dan gerust eens een reactie achter bij deze of bij een van de andere blogs. De ervaring leert namelijk dat hoe meer kennis je vergaart, hoe meer vragen zij oproept. Ik ben er voor je om samen naar die vragen te kijken.