Yoga is in de mode

Geef een reaktie

Yoga is in de modeIedereen doet tegenwoordig aan yoga, zo lijkt. Het is in de mode. Mooie, glossy bladen tonen flitsende plaatjes van yoga celebrities, uiteraard in spannende houdingen en in paradijselijke achtergronden. Echter, wat vandaag in de mode is, is morgen weer uit. Zo luiden immers de regels van het hedendaagse spel.

Geldt dit ook voor yoga? Al eeuwenoud en de tand des tijd doorstaan. Is zij toch van voorbijgaande aard in dit moderne, snelle tijdsgewricht?

Moderne vormen

Ik denk dat je een onderscheid kunt maken tussen verschillende soorten yogavormen, met bijbehorende beoefenaars. Gemakkelijk natuurlijk om te zeggen dat de ene groep beter of authentieker is dan de andere. Maar zo simpel ligt het mijns inziens niet.

Persoonlijk krijg ik overigens soms wat kriebel van wat ik zie langskomen aan ontwikkelingen in yogaland. Dat moet ik ruiterlijk toegeven. Hoe het eruit ziet, lijkt op het eerste gezicht vaak meer op de voorgrond te staan dan hoe het van binnen in elkaar steekt. Dynamiek en resultaatgerichtheid zijn kenmerkend. Yoga als bezigheidstherapie?

Deze tijd

Mode past zich vanzelfsprekend aan bij wat in een bepaalde tijd actueel is. In deze tijd zijn beweging en doelgerichtheid aan de orde van de dag.

Eigenlijk best grappig dat zoiets als yoga, verstillend en introspectief van aard, in hedendaagse varianten dynamische en extraverte vormen aannneemt. Moet je dat afkeuren of kun je er beter welwillend en vriendelijk naar kijken?

In hetzelfde schuitje

Ik neig naar de vriendelijke variant. Met een rimpel op mijn voorhoofd, dat wel. Als mensen zitten we echter toch in hetzelfde, menselijke schuitje. Daar moeten we het mee doen.

De vorm die iemand kiest, zou eigenlijk niet moeten uitmaken. Je daar druk over maken als je zelf een andere keuze maakt, is iets interessants om bij jezelf te observeren.

Beginvraag

Terugkomend op mijn beginvraag of yoga een tijdelijk verschijnsel is en op een gegeven moment weer uit de mode raakt. Een antwoord hierop is volgens mij niet eenduidig.

Hoewel ik natuurlijk ook niet alles weet, is mijn inschatting dat niet alle moderne varianten zullen overleven. Ik bedoel hiermee de varianten die weerspiegelen wat aansluit op hoe de mensen de rest van hun tijd nu ook al invullen.

Andere tijden

Er komen vast andere tijden waarin de mode van dat moment weer anders is dan wat we nu beschouwen als normaal en gewoon. Ongetwijfeld zal de yoga die in die tijd beoefend wordt zich aanpassen aan wat dan speelt.

De uiterlijke vorm zal dus variƫren. Mijn vermoeden is echter dat yoga op zich niet zal verdwijnen. Waar yoga voor staat, is namelijk van alle tijden en daar zal altijd behoefte aan zijn.

Standpunt

Als je me vraagt een standpunt in te nemen over de yoga van de laatste mode, ben ik geneigd te zeggen dat elke vorm van waarde kan zijn. Het hangt van de persoon in kwestie af waar de gekozen variatie hem of haar leidt.

Het is overigens heel verleidelijk om al die variaties in een hoek te zetten en er een mening over ten toon te spreiden. Ik kies er echter voor om deze kwestie te zien als een persoonlijke kans op beoefening.

Erkennen dat die vormen er zijn en ze van alle kanten onderzoeken. En dus niet meteen oordelen. Een oordeel is namelijk zo geveld.

Geef een reaktie