Zesde chakra (Ajna)

Geef een reaktie

Zesde chakraZesde chakra of Ajna wordt ook wel het derde oog genoemd. Met dit oog kijk je niet zozeer naar de buitenwereld. Nee, je kijkt ermee naar de wereld die in je is. Deze binnenwereld is heel bijzonder. Heb je er al eens mee kennis gemaakt? Zo niet, dan is er nog een hele wereld voor je om te verkennen. Het zesde chakra is het centrum waarin dit allemaal gebeurt.

De locatie van het zesde chakra is tussen de beide wenkbrauwen. Daar komt ook de naam voorhoofdcentrum vandaan. Op fysieke afbeeldingen zie je daar een derde oog verschijnen. In de praktijk is het niet zichtbaar, maar dat geldt wel voor meer zaken op dit gebied.

Poort naar binnen

Ik vertelde al eens dat de eerste drie chakra’s heel aards zijn. Hart- en keelchakra zijn vervolgens werkzaam op emotioneel gebied. Het zesde chakra is het eerste spirituele teken. Hier is de poort naar binnen. Als je eraan toe bent dan klop je aan.

Tijdens mijn yogaopleiding was er ruimte voor vragen. Ik herinner me dat ook in dit verband eens een vraag werd gesteld. De persoon in kwestie vroeg hoe dat kloppen op de poort dan wel diende te geschieden. De leraar antwoordde heel eenvoudig dat als je klopt er wordt open gedaan.

Zo’n vraag is natuurlijk bij uitstek eentje om op te mediteren. Met je ratio wordt zij nimmer gekraakt. Het is goed mogelijk dat je wel eerst je ratio moet passeren. Eerst een heleboel gedachten en daarna in de stilte ervaren hoe het zit.

Aandacht in het voorhoofdcentrum

Mijn Nederlandse leraar moedigde vaak aan om vanuit het voorhoofdcentrum yoga te ervaren. Hij doelde ook op deze plek als hij vroeg met de aandacht naar binnen te gaan. Een leraar kan je ook alleen zo’n beginpunt geven. De route daarna leg je zelf af. Dat kan niemand anders voor je doen.

Zelf heb ik het als zeer krachtig ervaren om met mijn aandacht in het zesde chakra te zijn. Heel fysiek voelde ik het toen de poort werd geopend. Eenmaal binnen was er bij tijd en wijlen de weg naar boven. Gebeurde dat dan ging het dak eraf.

Hieruit kun je overigens concluderen dat zesde en zevende chakra sterk met elkaar verbonden zijn. Samen zijn zij van de chakra’s de spirituele tekens. De derde categorie als je ze plaatst in het geheel.

Boven en beneden

Hierop voortbordurend kan ik nog zeggen dat je bij het zesde chakra te maken hebt met een overgangsteken. Het element hiervan is de mantra Aum (‘Om’). Van fysiek in de eerste chakra’s ga je vanaf nummer vier naar mentale en emotionele zaken. Vanaf het zesde chakra ga je de spirituele weg omhoog.

Als mens is het overigens goed om in je achterhoofd te houden dat het niet bij de weg naar boven blijft. Van boven moet je namelijk gewoon weer terug naar beneden. Een gemengd genoegen, sommigen noemen het ‘falling from grace’.

Oefening

Om het zesde chakra te trainen hoef je alleen maar te beginnen om regelmatig met je aandacht naar binnen te gaan. Wees gevestigd in het voorhoofdcentrum. Neem van daaruit waar en ga zo op weg.

Geef een reaktie